oproep

OPROEP OUD-LEDEN

Gemengde zangvereniging De Grenszangers viert dit jaar haar 50-jarig bestaan!

Een moment om bij stil te staan, terug te kijken en herinneringen op te halen.

In de loop van die 50 jaar zijn er natuurlijk ook oud-leden. Personen die op dit moment niet meer actief betrokken zijn bij De Grenszangers. Maar deze oud-leden staan wel aan de basis van de huidige vereniging.

Daarom willen we deze oud-leden ook graag betrekken bij alle festiviteiten rondom ons 50-jarig bestaan.

Bent u (of kent u) een oud-lid van Gemengde zangvereniging De Grenszangers, dan willen wij u graag verzoeken om naam en (mail)adresgegevens door te geven via info@degrenszangers.nl.

Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de activiteiten, onder andere een receptie, en u daarvoor uitnodigen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Ook zijn wij op zoek naar foto's of andere herinneringen aan 50 jaar De Grenszangers.

Bestuur Gemengde zangvereniging De Grenszangers

historie      P1000736