Contact

E-mail: info@degrenszangers.nl

Volg ons ook op Facebook

Bestuur

Het bestuur van “De Grenszangers” bestaat, zoals vastgelegd in de statuten, uit tenminste drie leden, voorzitter, secretaris en penningmeester.

Dit dagelijkse bestuur heeft, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, de volgende taken:
- Toezien op de naleving van de statuten van onze vereniging
- Beheren en verantwoorden van de geldmiddelen
- Beleggen van een jaarvergadering, waarbij aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de geldmiddelen, de samenstelling en wijzigingen van de commissies en het algemene ‘wel en wee’ binnen onze vereniging
- Overleggen met dirigent, begeleiding en commissies.

Aan de leden van “De Grenszangers” wordt gevraagd deel te nemen aan commissies, zoals: Caeciliafeest, Winterwandeling, muziekcommissie, Adventsconcert, Vrienden van de Grenszangers, enz.

Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Louise Sniekers

Penningmeester

Marij Vangeneijgen

Algemene bestuursleden

Dolanda Gijbels

Els Bremmers


Logo Grenszangers RGB