Foto: De Grenszangers in 1973.

Het koor werd op 1 januari 1969 opgericht door de heren Piet Mennen en Theo Smeets en Pastoor A. v.d. Broek, zaliger. Zij breidden het reeds bestaande kerkkoor uit met vrouwelijke leden. Hun eerste opzet was om te zingen in de Neeritterse parochiekerk van de H. Lambertus, maar ook om een profaan repertoire op te bouwen. Het koor stond o.l.v. de heer Piet Mennen, die meer dan 25 jaar dirigent was van "De Grenszangers". Hij werd in 1992 opgevolgd door de heer John Wauben.

Tussen 2003 en 2005 staat het koor even o.l.v. de heer Wil Bolenius, waarna John Wauben weer tot juni 2007 het dirigeerstokje overneemt. In november 2007 wordt Bernarda Meessen door de leden gekozen tot nieuwe dirigent. Vanaf februari 2012 is Math Dirks als dirigent aangesteld.

Tussen grofweg 1975 en 1985 telde het koor meer dan 80 leden. In die jaren ging het koor ook nog regelmatig op concours. Het slaagde er steeds in een eerste prijs in de wacht te slepen. Aan het einde van de 80er jaren begon het ledenaantal terug te lopen. Op dit moment telt het koor nog een 40-tal leden.

Foto: De Grenszangers, Cultuurweek 8 mei 2016

In juni 2003 is een groot gedeelte van het koor op concertreis geweest naar Pogorzela in Polen. Met dit dorp was de voormalige gemeente Hunsel in vriendschap verbonden. De leden die mee zijn gegaan, hebben zeer van de reis genoten. Er is in Polen regelmatig gezongen, zowel officieel als informeel. De Poolse avonden waren vaak zeer lang en uiterst gezellig.