Privacyverklaring van Gemengde zangvereniging De Grenszangers

Algemeen

Het bestuur van de vereniging het gemengd koor De Grenszangers vraagt aan haar leden en Vrienden van De Grenszangers persoonlijke informatie.
We zorgen ervoor dat de aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving zullen worden verwerkt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy beleid;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij eerst de betreffende leden uitdrukkelijke toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om de geregistreerde persoonsgegevens te beschermen;
wij conform de voorschriften het recht respecteren om de geregistreerde persoonsgegevens op aanvraag van een lid ter inzage te overleggen, te corrigeren, te verplaatsen en/of de verwerking te beperken of te verwijderen.
Het bestuur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Leden

Van de leden houden wij een ledenadministratie bij. Bij aanvang van het lidmaatschap vragen wij een inschrijfformulier in te vullen. In onze ledenadministratie registeren we uitsluitend de verstrekte persoonlijke gegevens. Het gaat om de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, stemsoort, geboortedatum en datum lidmaatschap.
Enkele malen per jaar versturen wij naar de leden per e-mail een Nieuwsbrief. Ook kan het bestuur eenieder via de e-mail op de hoogte brengen van de laatste berichtgeving omtrent activiteiten, concerten en belangrijke berichten.
Bij het vervallen van de repetitie zal dit telefonisch worden medegedeeld.
De datum lidmaatschap wordt enkel gebruikt om een jubileum op passende manier met de betreffende persoon te delen.
Voor het verwerken van foto’s op onze website en Facebookpagina vragen we de vereiste uitdrukkelijke toestemming van elk van de leden.

De Vrienden van De Grenszangers 

Van De Vrienden van De Grenszangers houden wij een overzicht bij van de verstrekte naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
Deze gegevens worden eveneens vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen zoals in het voornoemd hoofdstuk “Algemeen” is omschreven.
Enkele malen per jaar versturen wij naar de vrienden van de Grenszangers per e-mail informatie omtrent activiteiten, concerten en belangrijke berichten.